top of page

Nykyaika

Hautuumaa

Ylläolevista linkeistä pääsee katsomaan valokuvia, jotka on otettu Osmo Siparin 1990-luvulla laatimasta läp´käytävän seinällä olevasta kartasta. Valitettavasti kuvat ovat hieman epäselvät

Vapaa järjestötoiminta

KUORSALON PAIKANNIMISTÄ EIJA LAANTIN MUKAAN v. 1945

Puhtaaksikirjoitus Espoossa 9.4.2010 Markku Arvilommi

 

Elokuussa v.1945 allekirjoittanut suoritti Tieteellisten seurojen paikannimitoimikunnan

stipendiaattina paikannimien keruun Vehkalahden pitäjän Kuorsalon saaristossa.

(epävarma tulkinta tekstistä on merkitty kysymysmerkillä / MA)

 

Kuorsalon saari on n. 4 km pitkä ja n. 2 km leveä, metsäinen, maaperältään karu, mutta kaunis saari, jonka koillisrannassa varsinainen kylä sijaitsee n. 1 km. levyisen, saarta mantereesta erottavan salmen rannalla. Saaristo on alueeltaan n. 70 km2 laajuinen, mutta kuorsalolaisilla on kalastusvesiä kaukana parinkymmenen kilometrin päässä Majakartissa ja sen ympärillä olevilla matalilla.

Uusimatala ja Esanmatala ovat sijoitetut Kuorsalon nimilippujen joukkoon, sillä sain ne Kuorsalossa tietooni ja ne kuuluvatkin "kuorsalolaisille". Sensijaan Majakartti, Topin matala, Puuro?, Sääri? ja Välihelli ovat Tammion lippujen joukossa, koska "tammiolaiset" tuntuivat ne omistavan itselleeen nykyään huolimatta siitä, että ne eivät alunperin heille kuulu.

 

Tammiolaisilla on tällaiseen? nykyään suuremmat mahdollisuudet kuin ennen, kun Kuorsalosta polttoaineen vähyyden vuoksi ei voida tehdä pitkiä kalastusmatkoja.  -  Vaskosaaren suurin osa ja koko Vähä-Vaskosaari kuuluisi myös kuiorsalolaisille, mutta sekin kuten Majakartin "maat" kuuluu läheisemmin Tammioon ja näytti todellisuudessa olevan nykyään tammiolaisten omaisuutta. Isojakokartassa ne ovat kyllä merkityt Kuorsaloon kuuluviksi.

          Kuorsalo kuuluu myöskin Vehkalahden seurakuntaan kuten Tammiokin eikä

siellä siis ole kirkkoa. Kansakoulu on sensijaan ja sinne toistaiseksi lapsiakin toisin kuin Tammion koulun laita on.

Kuorsalon kylän alue on erittäin kumpuilevaa kalliomaastoa. Mitään kujia ei voi rakentaa, kinttupolut vain kulkivat ristiin rastiin. Vieras ihmettelee kuinka kuorsalolaiset syyspimeitten aikana osaavat liikkua kylässään syöksymättä esimerkiksi kaupan kalliolta mereen tai kompastumatta Haminanpohjan louhituista kivistä tehdyllä sillalla ja putoamatta veteen.

Kylän taloja tarkastellessa huomaa mantereen täällä olevan lähellä, sillä rannoilla näkyy vaaleita taitekattoisia taloja. Vanhat saaristolaistalot ovat kuitenkin enemmistönä ja kuten Tammiossakin ne ovat enimmäkseen keltaisia tai vihreän valkeita. Kokonaiskuva kylästä on aivan erilainen kuin Tammion aukea kylämaisema tarjoaa: se on vehmaampi, paikoin talot pilkistelevät puitten lomasta

ja kaikkalla on enemmän kasvullisuutta, enemmän vihreyttä kuin kauempana merellä olevilla saarilla. Avointa meren ulappaa eivät muut kuorsalolaiset myös näe paitsi itäpääläiset pienen pilkahduksen. Jopa ilmastokin tuntuu mantereelliselta.

          Kuorsalossa on oikeastaan 3 kylää. Varsinainen suuri kylä on 3-osainen; Tallouri, Vekka ja Itäpää. Vastakkaisella puolella saarta on Leerviikki Saunasaaren suojaan piiloutuneena. Siinä on vain 5 taloa. Mutta kolmas kylä on sitäkin tyhjempi,

siinä kyhjöttää enää vain muutama lato ja kujat leikkaavat toisiaan niiden välitse.

Itäpuolen kylässä asuu vielä 86-vuotias Karoliina Mäkelä, joka 26-vuotiaaseen asti on asunut Vanhankylän viimeisessä talossa, josta ei enää ole jäljellä kuin nurmettunut kumpu ja kivijalka.

          Nykyisen saaren kylän talojen iästä en saanut tietää juuri mitään kuten Tammiossakin oli laita. Ainoastaan yhden talon ikä tuli tarkemmin määritellyksi, nim. n. 125 vuotta vanhan, entisen merikapteeni Siparin nyk. Aleks. Arvi-Lommin talon Tallourin Kallioniemessä.

          Vanhuksia Kuorsalossa oli vain muutama ja heistä neljältä sain varsin paljon tietoja. He olivat 80 v. Maria Sofia Arvi-Lommi, 78 v. Albertina Sipari, n. 60 v. Taavi Lommi ja n. 70 v. Matti Sipari, joka asui Leerviikissä. Viimeksimainittu tuntui parhaiten säilyttäneen vanhan kieliasun. Hänen suussaan vielä d -- r, esim. " se on siin paastoluoron kohral, irän puolel". Ehkä yksinäisellä elämällä Leerviikissä on osuutensa tähän hänen "vanhoillisuuteensa". - Lisäksi sain eräiltä nuoremmilta, varsinkin naiisilta lisätietoja "oman maan" soista ja marjamaista.

         

Kuorsalo kuten Tammiokin kuuluu ruotsalaisperäisten saaristonimien alueelle. Siellä on -holma, -holmi, -skeri, -keri, -ouri, -inki-loppuisia nimiä runsaasti saarten ja karien nimissä. Lahtien nimissä taas ovat -viikki, -hamina, ja -luuvi-loput tavallisia. Muutamat kallioitten ja niittyjen nimet ovat erikoisia: Matrukanvuori, Ummiskallio, Yniön kallio, Ratukaski ja Räsmöset.

          d oli nuoremmilta kadonnut, vanhuksilla oli r vielä sen sijalla, kenelläkään muulla ei kuitenkaan niin säännöllisesti kuin mainitulla Matti Siparilla. Esim. pajaluoros, lährepellos, vekanlahres jne.

          Kuorsalossakin olivat diftongit avautuneet kuten Tammiossa esim.: kuarsalo,

paastoluato, esan sua, samoin samoin oli muutos ea -- ia, (eä -- iä) tavallinen: korkia kallio, niin myös ie -- ia, ie -- iä: hiatalahti, hiano hiata, niäm, piän..?. Nämä siirtymät ovat häviämässä.

  ...........           (rivi kadonnut)

  ...........          ensker, viesker, niäm, ristniäm.

         

Mon. genetiivissä kehitys ie -- i (pitkä), esim. paattiinpäällyksen sua.      

          Yks. partitiivissa ea -- ee --ii, esim. patin lampii / -lammii, kivikköniämii, ja

ia -- ii, esim. kivikkökarii.

          Sisäisistä ja ulkoisista paikallissijoista käytetään säännöllisesti inessiiviä saarista ja kareista paitsi seuraavissa tapauksissa:

                    oltii pörstingil verkoil

                    oltii sontouril verkoil ja

                    oltii saunasaarel marjas

Säännöttömyyttä paikallissijojen käytössä on erittäin paljon niemien nimissä, joista eräät ovat kuitenkin aina jommassakummassa määrätyssä joko sisäisessä tai ulk. sijasssa: esim. aina kuuli sanottavan " ristniämes, mutta vekan niemell".

 

 Luettelo Vehkalahden pitäjän Kuorsalo saariston paikannimistä.

Saaret:                                                           Karit ja luodot

      Aarholmi                         Aarholmin luoto

      Houtere                          Enskeri

      Kuorsalo                         Haapakari

      Lehtinen                         Häräpourit

      Metsäluoto                     Itähelli

      Muholma                        Lotour

      Paastoluoto                    Moorinkluoto

      Pampholma                   Muusouri

      Pitkäkotka                       Paastoluodon karit

      Pitkäluoto                       Pajaluoto

      Pörstinki                          Pitkänkotkan hellit

      Raakinsaari                     Pohjoispään kari

      Reiholma                        Raviikin itähellit

      Saunasaari                      Ristniemen karit

      Uutouri                            Ränninki

      Vaska                               Rääsouri

                                                Selkäluoto

                                                Sontouri

                                                Vieskeri

                                                Vatingit

                                                Vatinki (Enskeri)

                                                Lehtisen vatingit

Kivet:

                    Lommin kivi

                    Lähdekivi

                    Numerokivi

                    Pumperin kivi

                    Reiholman kivet

                    Ristniemen suurikivi

                    Selkäkivi

                    Vasikkaluoto

 Matalat:

                    Esanmatala

                    Liisanmatala

                    Ränninginmatala

                    Tolska?

                    Uusimatala

 Salmet:

                    Leerviikin salmi

                    Lehtisen salmi

        Rääsourin salmi

        Salmi

                    Vaskan salmi

Niemet:                                                       Lahdet:       

       Heinäkallion niemi                        Haminan pohja

       Iikluuvin niemi                               Hietalahti

       Kakkonokka                                   Iikluuvin pohja

       Kallioniemi               Kulushaminan pohja (Kunus?/MA)

       Kivikköniemi 1                           Launosen koukku

       Kivikköniemi 2                          Laviikin pohja

       Latoniityn niemi                        Mikkelviikki

       Launasin niemi                       Mäkelän pohja

       Lounatpää                                Pieni lahti

       Mäkelän niemi                         Piikaviikki

       Natourin niemi                         Pohjoispään lahti

       (Otusteini)                                 Puuviikki

       Ourin niemi                               Puuviikin lahti

       Patinniemi                                 Ropun lahti

       Pitkäniemi                                 Ränningin lahti

       Pohjoispää                                Savilahden pohja

       Puuviikin luoto                         Seiväsperin pohja

       Raviikin niemi                           Suuren kiven lahti

       Raviikin puokkiniemi               Säynelahti

       Reitviikin niemi                        Tenkluuvin pohja

       Ristniemi                                  Vanhankylän lahti

       Ropun niemi                            Vekan lahti

       Ränningin niemi           

       Rääsourin rivi                         Kalliot, kankaat ym:        

       Salmen niemi                        Ellankallio

       Saunanaluksen niemi          Ellunkallio

       Sumppunokka                       Iiviikin vuori

       Vekan niemi                           Korkea kallio

                                                        Korsperin kallio                                  Rantakaistaleet ja apajat:      Kukkurakallio 1

        Ahomatala                            Kukkurakallio 2

        Ellun apaja                            Latokallio

        Hieno hieta                           Lommin kallio

        Hieta-apaja                           Lompkan kallio

        Jyrkän alus                            Maitokallio

        Launasin hiekka                   Matrukanvuori

        Launasin ranta                     Moosen mäki

        Lehtisen takaranta              Naanamuorin tupa

        Maantausta                           Norstian kallio

        Niemen tausta                     Pitkät kalliot

        Norstianrannan apajakallio Punainen kallio

        Norstian ranta                       Ratukasken kallio

        Oulanti                                    Repokangas

        Salmen apaja                        Ristniemen kangas

        Savisilmä                                Salmenkallio

                                                         Salmenkalliot

                                                         Saukkovuori

                                                        Suljukallio

                                                        Timpermannin kangas

                                                        Ummiskallio         

                                                        Uunikallio

                                                        Vanhankylän kartano

                                                        Vironvuori

                                                        Yniön kallio

       Pellot:                                                               Suot:

       Haasiapelto                                                     Esan suo

       Kaalimaa                                                          Heinäsuo

      Lähdepelto                                                      Kanervasuo                                            Myllypelto                                                                                                                         Naapuriniitty                                                   Kärrinsuo                                                                                                                            Mari

     Ohramaa                                                Paattienpäällyksensuo

     Ojamaa                                                             Patinlampi

     Ratukaski                                                          Patsaun ropakko

     Räsmöset                                                         Piensuo

     Suonpää                                                           Poikasuo

     Takaojamaa                                                     Raviikinsuo

                                                                               Ristniemensuo

                                                                               Suursuo

                                                                             Tenkluuvin suo

                                                                             Verkkomussuo

Kylä:

                    Itäpuoli

                    Leerviikki

                    Tallouri

                    Vanhakylä

                    Vekka          

 

Vesialueet:

                    Kotkan selkä

                    Norssisyvä

                    Pohjasselkä

 

 

 

Anno 1945

Eija Laanti

bottom of page