KUORSALON VANHAT SOITTAJAT ENNEN WOXIWEIKKOJA

Tähän on yritetty listata tietoja Kuorsalon vanhoista soittajista eri lähteistä ennen WoxiWeikkojen perustamista v. 1976. 1800-luvulla syntyneet ja 1900-luvun alun 
soittajat on merkitty alkuun omana lukunaan. Sen jälkeen on edetty suvuittain, kunnes tullaan sodanjälkeisiin soittajiin ennen WoxiWeikkojen perustamista. Analyysissä ei ole mukana kaikki sukujen soittajat, vaan se keskittyy enemmältikin Kuorsalossa taitonsa esiintuoneisiin taiteilijoihin. Jos tunnettuja soittajia ei ole tässä esitelty, he tulevat esiin Woxi-Weikoista laadittavassa historiassa...

Espoo 17.11.2015
Markku Arvilommi