top of page

Itämeren alusveden hapettaminen Suomenlahden rannikolla OXY-hanke


OXY-hanke

* Pöyry tehnyt vapaaehtoisen sitoumuksen Itämeren hyväksi Baltic Sea Action Summitissa (BSAS) 19.5.2009 * Pöyry on sitoumuksellaan luvannut toteuttaa OXY-hankkeen – Sisäisen kuormituksen vähentäminen valituissa kohteissa alusvettä hapettamalla * OXYn keskeisenä tarkoituksena on toimia ennaltaehkäisevästi * Pöyryn rooli: – hankkeen suunnittelija, toteutuksen projektipäällikkö, tiedottaja, yhteistyökumppanien näkyvyyden varmistaja

BSAG – Baltic Sea Action Group

* Perustettu vuonna 2007 toimimaan konkreettisesti Itämeren, maailman saastuneimman meren, pelastamiseksi * Sitoutumaton säätiö * Toimii koko Itämeren alueella * Keskeisenä ajatuksena on saada mahdollisimman korkeatasoinen tutkimustieto tukemaan käytännön toimenpiteitä


bottom of page