top of page

Kuorsalon hätä-, vaara- ja tiedotusryhmäKuorsalo-Seuran johtokunta on 12.2.2022 perustanut Whatsapp-ryhmän Kuorsalossa ilmenevien hätä- ja vaaratilanteiden tiedottamista varten. Tarkoituksena on saada mahdollisimman nopeasti ja laajasti tiedotettua tilanteista, joissa tarvitaan apua myös muilta kuin pelastusviranomaisilta, varsinkin kun avun saaminen saareen saattaa kestää pitkään. Esimerkkitapauksina lähiaikojen tapahtumista ovat metsäpalo sekä tuore jäihin vajoaminen. Ryhmän jäsenet voivat ryhmän kautta ilmoittaa muille yllä mainitun tapaisista tilanteista. Kysymykseen voi tulla myös esim. lemmikkieläimen katoaminen tai vaikkapa karanneesta veneestä tiedottaminen. Tilanteen mukaan pitää tarvittaessa kuitenkin ensin tehdä hätäilmoitus soittamalla hätänumeroon 112. Kuorsalo-Seura voi käyttää kanavaa esimerkiksi tapahtumista ja talkoista tiedottamiseen. Ryhmään voivat liittyä vain Kuorsalo-Seuran jäsenet.

Tämän ryhmän kautta ei tule lähettää terveisiä eikä kuulumisia. Ryhmässä näkyviä puhelinnumeroita ei saa jakaa ryhmän ulkopuolisille mutta numeroita saa käyttää yhteydenottoon toisiin ryhmän jäseniin. Kuorsalo-Seuran johtokunnan jäsenet toimivat ryhmän ylläpitäjinä ja voivat tarvittaessa huomauttaa viesteistä, jotka eivät kuulu ryhmässä tarkoitettuun viestintään. Ylläpitäjät voivat poistaa ryhmästä jäsenen, joka ei toimi tässä kerrottujen sääntöjen mukaan.

Mikäli haluat liittyä ryhmään, olet Kuorsalo-Seuran jäsen ja hyväksyt yllä olevat ehdot ja säännöt, ilmoita nimesi ja puhelinnumerosi sähköpostilla kuorsaloseura@gmail.com niin Sinut liitetään ryhmän jäseneksi. Kuorsalo-Seuran puhelinnumero on (vain jäsenille). Tässä numerossa ei vastata puheluihin, liittymä on vain viestiliikennettä varten.


Tervetuloa ryhmään! Pidetään yhteyttä!


Kuorsalo-Seura ry

johtokunta


Comments


bottom of page