top of page

Saarelaiselämää Kuorsalossa osa 2 myynnissä

Kuorsalo-Seuran kunniajäsenen Tuomo Silentin kirja Saarelaiselämää Kuorsalossa Osa 2 on tullut ennakkomyyntiin. Kirja ilmestyy marraskuussa 2023. Kirjasta voi tehdä ennakkotilauksen sähköpostilla silent(at)dlc.fi. Kirja maksaa 20 € + posti- ja toimituskulut 9 €. Tilausta tehdessäsi ole hyvä ja ilmoita nimesi sekä osoite, johon kirja lähetetään. Vasta toimituksen yhteydessä seuraa lasku.


Odotettavissa on jälleen mielenkiintoista lukemista kuvineen Kuorsalon historiasta.

Kuorsalo-Seura ry on tukenut kirjan julkaisemista.


Tuomo Silenti kertoo kirjastaan:


"Uusin kirjani Saarelaiselämää Kuorsalossa Osa 2 ilmestyy marraskuussa. Kirja on jatkoa seitsemän vuotta sitten ilmestyneelle julkaisulle. Tässä osassa käsitellään Kuorsalon asuttamista sekä seurataan väkiluvun kehitystä 1800-luvun alkuun. Kirjassa kerrotaan myös, mistä Kuorsalon nimi juontaa juurensa ja kuinka ruotsalaisperäiset paikannimet ovat muodostuneet. Tarkasteluun tuodaan omana lukunaan saarelaisten ankara verotus Ruotsin vallan aikana. Laajasti kuvataan niin ikään Venäjän julmia hyökkäyksiä Suomeen ja Kuorsalon asukkaiden joutumista toistamiseen ryöstön kohteiksi. Kuorsalon tultua osaksi Venäjän keisarikuntaa 1743 saareen perustettiin useita kivilouhimoita, joista rahdattiin punaharmaata rapakivigraniittia Pietariin. Merkittävä osa kirjaa käsittelee kuitenkin kuorsalolaisten pääelinkeinon eli kalastuksen harjoittamista eri vuodenaikoina 1900-luvun alkuvuosikymmenillä. Kirjan loppuosa koostuu itsenäisyyden ajan erillisistä tapahtumista, joista osa löytyy Kuorsalo-Seuran sivuilla. Ei kuitenkaan artikkelia Venäläisten 1941 Suur-Pisiin tekemästä epäonnistuneesta tiedusteluyrityksestä, jonka ratkaisutaisteluun osallistui kaksi kuorsalolaista merivartijaa. Kirja on ensisijaisesti kirjoitettu kuorsalolaisille, mutta julkaisuun voivat tutustua myös kaikki saaristosta ja saaristokulttuurista kiinnostuneet lukijat."
コメント


bottom of page