KUORSALON KYLÄKIRJASTOSTA

Kuorsalon kyläkirjastoa käsittelevä teksti on luku Marjatta Astrénin pro gradu -tutkielmasta (kirjoitettu 1989-90).

Avaa teksti🡲

Kirjoittajan huomautus: Toisin kuin 1989-90 laaditussa tekstissä mainitaan, on kyläkirjasto nykyään talletettu yhtenä kokoelmana Vehkalahden kirjastoon.